Veikla

Pabradės socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą vaikams, turintiems negalią, ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, kuriems, vertinant socialinių paslaugų poreikį, nustatytas visiškas nesavarankiškumas ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, sudaryti sąlygas asmenims gauti fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas. Globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 metų, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis (toliau – vaikas, turintis negalią), ir suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis (toliau – suaugęs asmuo, turintis negalią).