TARPTAUTINIS PROJEKTAS

Birželio 4 dieną Pabradės pensionate buvo pasirašyta tarptautinio projekto „Sutrikusio intelekto žmonių savarankiškumo įgūdžių ugdymas per meną, sportą ir edukaciją“ partnerystės sutartis. Kita viešnagės dalis buvo skirta susipažinti su pensionatu.

Nuotraukos