Tarptautinis liaudiškos muzikos festivalis ,,Kaip paukšteliai žaliam gojui“

Š. m. birželio 28 dieną, Pabradės socialinės globos namų vokalinis instrumentinis dainų ir šokių ansamblis ,,Rugučiai“, dalyvavo tradiciniame, tarptautiniame liaudiškos muzikos festivalyje ,, Kaip paukšteliai žaliam gojui“, kuris vyko Ventos socialinės globos namuose. Ansamblis ,,Rugučiai“ pristatė naują programą. Gavo padėkos raštą ir saldžių prizų. Po pasirodymų, vyko grupės ,,Auksa žovis“ koncertas. Į tarptautinį liaudiškos muzikos festivalį vyko užimtumo specialistai ir socialinė darbuotoja