Tapo studentais

2018 m. liepos 12 dieną 10 globos namų gyventojų, lydimų socialinių darbuotojų: Ritos Melenikovos ir Ramūnės Vainickienės, važiavo į Vilniaus Verkių mokyklą-daugiafunkcinį centrą pasirašyti sutarčių dėl mokymų. 3 vaikinai, lydimi socialinės darbuotojos Marinos Silickienės važiavo į Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centrą.13 gyventojų tapo studentais ir įgis pagal savo norą ir gebėjimus įvairiais darbines kvalifikacijas: dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo, staliaus ir floristo.

Mus pakvietė apžiūrėti patalpos. Mokykloje sukurta saugi, informatyvi, funkcionali, dalykiška ir estetiška aplinka, skatinanti ir aktyvinanti mokinių norą kūrybiškai mokytis. Kabinetuose ir klasėse gausu standartizuotų ir originalių, pačių mokytojų gamintų metodinių priemonių visoms kompetencijoms, kūrybiškumui ugdyti ir plėtoti.

Atsisveikinus, važiavome į Akropolį atšvęsti mūsų gyventojų įstojimą į studentų gretas, vaišinomės ledais, pasivaikščiojame, apsipirkome.

Grįžome su gera nuotaika, teigiamomis emocijomis.

Parengė socialinė darbuotoja Rita Melenikova.