Komisijos ir darbo grupės

Atnaujinta 2016-10-04


Viešųjų pirkimų komisija (2018-09-07):

Komisijos pirmininkas - Vytautas Vigelis;

Komisijos sekretorė - Renata Baskienė;

Komisijos nariai: Renata Baskienė, Valerija Šilinienė.

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas (2009-01-05 Nr. V-1)

Darbdavio atstovai: Romualdas Krivošas, Rišarda Žindulienė, Stanislav Mickevič

Darbuotojų atstovai: Marija Kosteckaja, Vitoldas Šostakovskis

Darbo taryba (2018-03-28)

Rita Melenikova, Svetlana Varnienė, Irena Lepina, Juzefa Traskovskaja, Robert Ingelevič

Darbo tarybos pirmininkas: Robert Ingelevič

Darbo tarybos pirminiko pavaduotoja: Juzefa Traskovskaja

Darbo tarybos sekretorius: Svetalana Varnienė.