Komisijos ir darbo grupės

Atnaujinta 2020-02-24


Viešųjų pirkimų komisija (2018-09-07):

Komisijos pirmininkas - Vytautas Vigelis;

Komisijos sekretorė - Renata Baskienė;

Komisijos nariai: Renata Baskienė, Valerija Šilinienė.

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas (2019-41-05 Nr. V-1)

Darbdavio atstovai: Rišarda Žindulienė, Regina Komaiško, Ona Raguckienė

Darbuotojų atstovai: Svetlana Varnienė, Juzefa Traskovskaja, Rita Melenikova

Darbo taryba (2018-03-28)

Rita Melenikova, Svetlana Varnienė, Irena Lepina, Juzefa Traskovskaja, Robert Ingelevič

Darbo tarybos pirmininkas: Robert Ingelevič

Darbo tarybos pirminiko pavaduotoja: Juzefa Traskovskaja

Darbo tarybos sekretorius: Svetalana Varnienė.