Apgyvendinimas

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2020-01-24

---------------------------------------------------------------------

Globos kaina 2020 m.

su negalia iki 18 metų- 905,00 EUR;

su negalia virš 18 metų- 840,00 EUR;

su sunkia negalia iki 18 metų- 940,00 EUR;

su sunkia negalia virš 18 metų- 900,00 EUR.


Apgyvendinimo Pabradės socialinės globos namuose tvarka

Laikino išvykimo iš globos namų tvarkos aprašas

Atsakingas asmuo

Direktoriaus pavaduotoja Danutė Grigelevičienė

Kontaktai: tel./faks. 8 387 54 585, el.p. danute.grigeleviciene@pabradesocgloba.lt