Paslaugos

Aplinkos ir būsto

Pabradės globos namai suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina globos namų gyventojus reikalingu inventoriumi. Užtikrina saugią, gerai sutvarkytą, globos namų gyventojų specialiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;
Gyventojams užtikrinama saugi, specialiems poreikiams pritaikyta patogi, jauki, privatumą garantuojanti aplinka bei būstas. Gyventojai aprūpinami pagrindiniais baldais. Neįgaliems yra pritaikytos būsto ir bendro naudojimo patalpos, jų paslaugoms – kompensacinė technika.
Yra bendro naudojimo patalpos: poilsio kambariai, meno ir darbo terapijos kambariai, medžio darbų dirbtuvės, aktų salė, pirtis, virtuvėlės, svečių kambariai.

Maitinimo

Organizuojama racionali, speciali ir dietinė mityba, atsižvelgiant į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas, organizuoja (teikia) maitinimą.
Maitinama 4 kartus per dieną bendroje valgykloje. Neįgaliems gyventojams organizuojamas maitinimas grupių virtuvėlėse. Pagal savarankiškumo lygį, galimybes bei pageidavimus sudaromos sąlygos gyventojams ruošti maistą savo poreikiams grupių virtuvėlėse.

Socialinio darbo

Globos namų gyventojams teikiamos socialinės globos paslaugos, atitinkančios kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus.
Socialinio darbo veiklos ir funkcijos:
-informavimas;
-konsultavimas;
-tarpininkavimas;
-gyventojo interesų atstovavimas;
-reikiamų dokumentų ruošimas;
-individualių socialinės globos planų sudarymas, periodiškas peržiūrėjimas, tikslinimas pagal įvertintus poreikius, numatant priemones, kuriomis bus siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo;
-psichologinė pagalba;
-aprūpinimas būtiniausiai avalyne ir drabužiais;
-asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
-socialinių įgūdžių ugdymas;
-gyventojų asmeninių problemų išklausymas, įvertinimas, planavimas, sprendimų priėmimas;
-bendradarbiavimas su gyventojų šeimų nariais ir kitais artimaisiais;
-naujai atvykusių gyventojų adaptacijos laikotarpio problemų sprendimas;
-laisvalaikio užimtumo organizavimas;
-kita.

Sveikatos priežiūros ir slaugos

Teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios asmens fizinę ir psichinę sveikatą, pagal nustatytą normą aprūpinama medikamentais. Globos namų gyventojai aprūpinami proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis.
Paslaugos:
-atvykusio gyventojo pirminė medicininė apžiūra;
-režimo, dietos, gydymo paskyrimas ir vykdymas;
-sveikatos būklės stebėjimas;
-papildomo gydymo taikymas:
• fizioterapijos procedūros,
• masažai;
-nukreipimas gydytojų specialistų konsultacijoms ir gydymui;
-savalaikis siuntimas į GKK ir MSEK komisijas neįgalumo lygio nustatymui;
-stacionarinio gydymo organizavimas;
-aprūpinimas kompensacine technika;
-aprūpinimas proteziniais – ortopediniais gaminiais (pagal atskirą tvarką);
-ligų prevencija, profilaktinės sveikatos stiprinimo priemonės.
-kita.

Užimtumo

Organizuojamas globos namų gyventojų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas, darbinė veikla, laisvalaikis ir užimtumas taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški, t.y. savo savarankiškumo lygiu tvarkyti visą savo kasdienį gyvenimą ir buitį.
-darbai pagal pomėgius:
• mezgimas, nėrimas,
• keramika,
• rankdarbiai;
-įvairūs buities darbai;
-dalyvavimas parodose, konkursuose;
-aplinkos tvarkymas:
• daržo sodinimas, priežiūra,
• gėlių sodinimas, priežiūra;
-kapinių tvarkymas.;
-darbai virtuvėje;
-išvykos į mišką:
• uogavimas,
• grybavimas,
• gamtinės medžiagos rinkimas;
-medžio darbai:
• ruošinių, dekoracijų, dovanų, suvenyrų gamyba,
• smulkių namų apyvokos daiktų gaminimas.

Kultūros

Organizuojamos kultūrinės paslaugos, esant poreikiui – teikiamos religinės paslaugas.
-Kultūrinių renginių organizavimas:
• kalendorinės - teminės šventės,
• koncertai,
• susitikimai,
• parodos,
• konkursai,
• spektakliai,
• šokių vakarai;
-gyventojų švenčių, jubiliejų organizavimas;
- etnografinis dainų ir šokių būrelis;
-išvykos į kultūrinius renginius;
-ekskursijos;

Sporto

Sporto paslaugos teikiamos atsižvelgiant į gyventojų poreikius, sveikatos būklę ir turimą materialinę bazę.
Judrieji žaidimai:
• futbolo būrelis,
• lengvosios atletikos būrelis,
• krepšinio būrelis,
• tinklinio būrelis,
• badmintonas,
• aerobikos būrelis,
• „Bočios“ būrelis;
-gydomoji mankšta;
-sportiniai užsiėmimai su treniruokliais;
-sporto ir sveikatingumo šventės;
-sveiko gyvenimo būdo propagavimas;
-išvykos į sporto renginius.

Edukacijos

Organizuojamos (teikiamos) ugdymo bei specialiosios pagalbos paslaugos, sudaromos sąlygos mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams lankyti specialiojo ugdymo įstaigas, mokytis teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti jų gebėjimus atitinkantį išsilavinimą.
-darbinio ugdymo klasė;
-ugdymo valandėlės;
-informavimas ir konsultavimas;
-individualūs ir grupiniai pokalbiai;
-kita.

Buities ir asmens higienos

Užtikriname sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą globos namuose.
Visapusiškai palaikomas ir skatinamas kiekvieno gyventojo savarankiškumas pačiam apsitarnauti, rūpintis asmens higiena. Sudaromos sąlygos pačiam tai atlikti arba teikiama pagalba apsitarnaujant, kai gyventojas turi specialių poreikių.
-patalpų valymas, tvarkymas;
-aplinkos tvarkymas;
-asmens higienos palaikymas;
-higienos ir švaros priemonių savalaikis suteikimas;
-kita.

Papildomos

Tai paslaugos, teikiamos globos namų gyventojams pageidaujant, siekiant patenkinti jų individualius poreikius bei pagerinti gyvenimo kokybę. Tai – papildomos gyventojų lėšomis apmokamos paslaugos:
• papildomai reikalingų medikamentų ir slaugos priemonių iš gyventojo slaugai skirtų pinigų pirkimas;
• dantų protezavimas;
• nuosavų televizorių, kompiuterių, šaldytuvų, kitų buitinių prietaisų remontas;
• kirpykla – šukuosena, plaukų dažymas, ilgalaikis sušukavimas;
• kita.