Pantomimos teatro grupės ,,Piligrimas“ pasirodymas, Zarasų socialinės globos namuose

Spalio 31 dieną, eilinį kartą, pantomimos teatro trupė "Piligrimas" vyko į kelionę. Šį kartą į Zarasų socialinės globos namus. Teatro trupė pristatė spektaklį "Jaučio aukojimas", kuris pastatytas, pagal Romualdo Granausko apysaką. Ši išvyka organizuota pagal projektą, "Neįgaliųjų asmenų socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymas meno raiškos priemonėmis, metodo sklaida ir partnerystės skatinimas Lietuvos Respublikos socialinės globos namuose".

Pantomima - vaidinimas be žodžių, pagrįstas kūno išraiška, plastiniais judesiais, gestais. Šiomis priemonėmis atskleidžiami vidiniai išgyvenimai, jausmai, būsenos, vidinis personažo gyvenimas. Pabradės socialinės globos namų teatro trupė ,,Piligrimas“, eilę metų vyksta į pasirodymus. Jie geba pasitelkiant plastiką, žiūrovui perteikti situaciją, nepanaudojant nė trupučio kalbos. Juk mes visi įpratę reikštis kalba, galime pasakyti, papildyti, paaiškinti, o jiems puikiai sekasi, žodį pakeisti judesiu. Pantomimos dėka ugdomi meniniai įgūdžiai, lavinama kūno plastika, valia bei pasitikėjimas savimi.

Po pasirodymo, teatro trupė ,,Piligrimas“, sulaukė gausių aplodismentų ir daug gražių padėkos žodžių. Taip pat, teko atsakyti ir į žiūrovų pateiktus klausimus apie teatro trupės veiklą. Įspūdingas ir kupinas šilumos, buvo susitikimas su draugais, kurie daug ankščiau išvyko, iš Pabradės socialinės globos namų. Jie kartu apžvelgė poilsio, užimtumo, gyvenamąsias patalpas, o po to susėdo prie bendro vaišių stalo, bendravo, mėgavosi maloniomis akimirkomis.

Į Zarasų socialinės globos namus, kartu su teatro trupe vyko užimtumo specialistas Robertas Ingelevič.