​Pabradės, Švenčionių grupinio namų gyventojų ir 5 grupės merginų susitikimas

Nedirbk už mane- dirbame drauge,

Negyvenk už mane – gyvename drauge,

Nebūk už mane – būkime drauge.


Birželio 26 dieną, 5 grupės merginos ir Pabradės grupinio gyvenimo namų vaikinai, vyko į svečius, pas Švenčionių grupinio gyvenimo namų gyventojus.

Įstaigoje yra skiriamas didelis dėmesys gyventojų socialinės integracijos procesui. Ugdomi ne tik socialiniai ir buitiniai įgūdžiai, bet ir padedama įsikurti, pradėti naują gyvenimo etapą už įstaigos ribų. Todėl, 5 grupės merginos stebi ir domisi savo draugų pirmuosius savarankiško gyvenimo žingsnius, apsilankydamos Pabradės ir Švenčionių grupinio gyvenimo namuose.

Susitikimas buvo malonus ir šiltas. Bendraujant, merginoms kilo daug ir įvairių klausimų apie gyvenimą šiuose puikiai įrengtuose namuose. Šeimininkai noriai parodė savo kambarius, jaukiai įrengtą virtuvę – svetainę.

Socialiniai darbuotojai.