Naujienos

Visada yra malonu, bent maža dalele, prisidėti prie gerų darbų ...

Kūčių vakarienė

2016-12-23

Palaimink, Dieve, šias Kūčių stalo gėrybes, kuriomis stiprinsimės šį vakarą Tavo dosnumo dėka per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen...

Kiekvienais metais, artėjant Kalėdoms, savo namus puošiame eglutėmis, kalėdinėmis puokštėmis ...

Kalėdinių Fėjų dovanos ir sveikinimai globos namų gyventojams ...

Kasmetinėje kalėdinių atvirukų parodoje dalyvavo visos globos namų gyventojų grupės...

Išvyka į Vilnių

2016-12-12

Naujai atrandame šventinį Vilnių ...

Mūsų laisvalaikis

2016-12-08

Taip mes leidžiame laisvalaikį akropolyje...

Konferencija

2016-12-03

Gruodžio 2 dieną globos namų darbuotojai dalyvavo Vilniaus miesto socialinės paramos 25 metų veiklos sukakties renginyje - konferencijoje „Socialiniam darbui 25-eri. Kur link ir kaip einame?, kurioje“buvo pristatytas socialinių paslaugų vystymasis Vilniaus mieste. Renginyje, kuriame dalyvavo virš 200 svečių, buvo aptartos socialinės paramos efektyvumo didinimo galimybės, socialinio darbo pokyčiai, nevyriausybinių organizacijų svarba socialinių paslaugų teikime ir kitos aktualios temos

Gruodžio 1 dieną globos namų gyventojų laukė įdomi kelionė į Vilnių...

Ilgus metus globos namuose dirbančią slaugytojos padėjėją Galiną Baltakienę 50-čio jubiliejaus proga pasveikino globos namų direktorius, administracija, bendradarbiai. Po šiltų sveikinimo žodžių jubiliatei buvo įteikta padėka už ilgametį darbą įstaigoje ir tradiciškai užrišta jubiliato juosta.Nuotraukos

"Sugrįžimas" užbaigė savo kelionę Suvalkijos socialinės globos namuose...

Ventos socialinės globos namai ir šiais metais pakvietė dalyvauti Kalėdinių piešinių, pieštų kompiuteriais, konkursas...

Vaidybos ir pantomimos grupės vaidinimas "Sugrįžimas" nusigavo net iki Kaišiadorių rajono...

Pra­si­dė­jus Ypa­tin­ga­jam Gai­les­tin­gu­mo ju­bi­lie­jui, baž­ny­čio­se ati­da­ry­tos Šven­to­sios du­rys...

Sveikatingumo diena

2016-11-11

Smagu ir sveika žiemą lauke...

Kartu sukurtos smėlio istorijos- puiki bendravimo ir bendradarbiavimo pradžia...

Pynimas iš vytelių – veikla užimtumui ir laisvalaikiui...

GIVE MUSIC A FUTURE projektas siūlo veiklų įvairovę: tarptautinės auditorijos plėtros dirbtuvės, interaktyvūs performansai, „reach out“ sesijos su jaunais pabėgėliais, imigrantais, keliautojų vaikais ir mažai atstovaujamomis grupėms, muzikinis teatras šeimoms ir kt...

Lietuvos parlamente Vaikų tarybų atstovai aptarė jiems aktualias temas...