Naujienos

2018 metų sausio 18 dieną daina „Aš laimingas“ prasidėjo veikla „Laimė gimsta kūne“ pagal projektą „Laimės formulė II“ . Socialinė darbuotoja Svetlana Maculevič pavaišino visus saldainiais, pasakė komplimentus. Veiklos dalyviai pajuto malonius jausmus, kurie atsispindėjo ne tik jų veiduose, bet ir kūne.

Prisimenant sausio 13-ąją globos namų languose dešimčiai minučių sužibo žvakių liepsnos, o įstaigos darbuotojai susirinko aktų salėje prisimini ir paminėti šią datą, taip prisidėdami prie Laisvės gynėjų dienai skirtos pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.Nuotraukos

Lietuva, mano sese šviesi!

Mes einame ten, kur tu vedi.

Mes nešėm trispalvę šviesiausiais takais

Ir ėjom senolių pramintais keliais.

Mes bėgom visi į žygdarbį kilnų

Ir nešėm vėliavą į mylimą Vilnių.

Ji plazda aukštoj Gedimino pily.

Ji amžiams pasiliks lietuvių širdy.

Petronėlė Banaitienė

Trys Karaliai

2018-01-08

Gruodžio 5 dieną į globos namus atėjo Trys Karaliai su sveikinimais ir linkėjimais bei dovanomis globos namų gyventojams bei darbuotojams. Jų pasirodymas tradiciškai užbaigė šventinį laikotarpį- didižiąsias žiemos šventes. Simboliškai užgesintos kalėdinės eglutės lemputės.Nuotraukos

Nuotraukų paroda

2018-01-05

Nuo 2018 metų sausio 4 dienos globos namų fojė prie aktų salės vyksta projekto "Laimės formulė II" dalyvių (10, 11, 16, 17 grupių gyventojų) nuotraukų paroda-konkursas "Aš laimingas". Nuotraukose atsispindi merginų nuoširdus bendravimas, teigiamos emocijos. parodos kuratorė- socialinė darbuotoja G. Taraikavičienė.

Sausio 3 dieną 3, 15 grupių ir bendruomeninio gyvenimo namų gyventojai bei socialinės darbuotojos: Česlava Kerulienė, Marina Silickienė ir socialinio darbuotojo padėjėjos: Janina Petkevič ir Irena Bykovskaja, vyko į Švenčionis. Pirmiausia visi apsilankėme Kalėdų parke, apžiūrėjome šventines dekoracijas, kalėdinę eglutę. Po to aplankėme Nalšios muziejų, kur apžiūrėjome ekspozicijas ir išgirdome įdomių gido pasakojimų apie muziejuje surinktus eksponatus.Nuotraukos

2017 gruodžio 29 dieną šventinius renginius tęsė projekto ,,Laimės formulė II‘‘ dalyviai. Jie parodė globos namų gyventojams nuotaikingą Kalėdinį vaidinimą ,,Pasiklydusios pasakos‘‘. Po vaidinimo visi susirinkusieji žaidė linksmus žaidimus. Šventė baigėsi diskoteka. Parengė socialinė darbuotoja: Svetlana Maculevič

Gruodžio 28 d. globos namuose vyko Naujametinis renginys. Į šventę atvyko ir darbuotojų vaikai bei anūkai. 14 valandą salė jau buvo pilna žiūrovų ir prasidėjo meno programa. Žiūrovams buvo pristatyta pasaka „Sniego Karalienė“...

Kūčios

2017-12-22

Gruodžio 22 dieną globos namų bendruomenė ir svečiai susirinko prie lauko Prakartėlės, kur globos namų gyventojai deklamavo kalėdines eiles, visi dainavo kalėdines dainas. Darbuotojus ir gyventojus su artėjančiomis šventėmis pasveikino įstaigos direktorius Vytautas Vigelis, Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės bažnyčios kunigai. Po to visi sėdo prie bendro Kūčių stalo, kur dalinosi kalėdaičiais ir palinkėjimais. Po vakarienės gyventojams daug džiaugsmo suteikė dovanų išvyniojimas.Nuotraukos

Kalėdų belaukiant

2017-12-12

Globos namai puošiasi Kalėdoms: teritorijoje eglutės sužibo girliandų ugnelėmis, pirmą kartą lauke pristatyta užimtumo specialisto Romo Žemaičio suprojektuota ir su gyventojų pagalba pastatyta gyva Prakartėlė.Nuotraukos

2017 m. gruodžio 8 d. 17 grupės merginos su socialine darbuotoja Ramune Vainickiene ir socialinio darbuotojo padėjėja Stanislava Budrevič lankėmės Vilniaus kino teatro "FORUM CINEMAS" kasmet organizuojamame nemokamų kino filmų peržiūroje, kur žiūrėjome filmą "Bjaurusis Aš3". Po filmo gėrėjomės Akropolyje papuoštomis eglutėmis, o išalkus prisėdome užkąsti McDonald's.

Gruodžio 6 dieną vyko veikla "Nuoširdi šypsena" pagal projektą" Laimės formulė II". Veiklą pradėjo soc. darbuotoja Svetlana Maculevič pasakojimu apie mokslininko Elemeno nuodugnius jausmų tyrimus. Jis padarė išvadą, kad egzistuoja 19 skirtingų šypsenų atmainų, iš kurių 18 yra nenuoširdžios ir tik viena nuoširdi.

Tarptautinė neįgaliųjų diena skirta prisiminti žmones su negalia, kurie mūsų visuomenėje dar vis yra socialinės atskirties dalis. Ši diena- tai puiki galimybė susiburti, pabendrauti, pasikeisti informacija, parodyti ir realizuoti savo meninius sugebėjimus. Gruodžio 4 dieną socialinės globos namuose vyko renginys "Tuk, širdele, tuk tuk", skirtas Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. Į renginį atvyko svečiai iš Vilniaus "Atgajos"specialiosios mokyklos. Renginio metu buvo apibendrintas visus metus vykęs bendras projektas su Vilniaus "Atgajos" mokykla "Mokomės vieni iš kitų". Dalyvius...

Gimtadienis

2017-11-22

Lapkričio 22 dieną kavinėje „Cecilija“ atšventėme 3 grupės vaikinų: Donato ir Silvestro gimtadienius. Į svečius pakvietėme 15 grupės mergaites. Vaikinai nuo draugų ir darbuotojų gavo dovanų ir sulaukė nuoširdžių linkėjimų gimtadienio proga. Puikiai praleidom laiką: šokom, dainavom. Laimingi ir gerai nusiteikę grįžom namo.

Globos namuose 5 ir 16 grupėse gyvenančių merginų mėgstamiausias užsiėmimas- rankdarbiai, o ypač mezgimas ir nėrimas. Kiekviena mergina pagal savo gebėjimus stengiasi ką tai padaryti, kuo galėtų pasigirti ir parodyti svečiams ir darbuotojams. Todėl š. m. lapkričio 20-24 d. nusprendėme seklyčioje organizuoti merginų rankdarbių parodą, kad jų darbais galėtų pasidžiaugti ir kiti globos namų gyventojai.

2017 m. lapkričio 20 dieną globos namų aktų salėje vyko vasaros sveikatingumo projekto “Gyvenk sveikai, pramogauk smagiai“ baigiamasis renginys „Lik sveika vasarėle“. Globos namų gyventojai ir darbuotojai buvo supažindinti su vykdytų veiklų rezultatais, pateikta vaizdine medžiaga. Renginį pagyvino aktyvios veiklos: pupų rūšiavimo rungtis, „Bičiulių medžio“ piešimas rankomis, bendra visų daina. Organizatorių manimu projektas pavyko, buvo naudingas globos namų gyventojams. Vykdomi renginiai ir veiklos praturtino gyventojų laisvalaikį, suteikė daug gerų emocijų.Nuotraukos

2017.11.07 d. Pabradės socialinės globos namuose vyko projekto ,,Laimės formulė‘‘ šviečiamoji veikla tema ,,Mūsų Valstybės praeitis‘‘. Veiklos metu projekto dalyvius su svarbiausiomis Lietuvos datomis supažindino socialinės darbuotojos Ramunė Vainickienė ir Svetlana Maculevič:

1009 m. pirmą kartą metraščiuose paminėtas Lietuvos vardas.

Paskutinę rudens atostogų dieną lapkričio 3 d. 3 ir 15 grupės gyventojai su socialinėmis darbuotojomis Snežana Slabade, Česlava Keruliene ir socialinio darbuotojo padėjėja Teresa Vabaliene lankėmės Triušiukų slėnyje, kuris yra Antalamėstės k., Utenos rajone.

2017 m. lapkričio 3 dieną globos namuose vyko projekto "Mokomės vieni iš kitų" seminaras. "Profesinių kompetencijų ugdymas pasitelkiant meninę veiklą". Mokymų tikslas - plėtoti specialistų profesines kompetencijas, reikalingas taikant meninės edukacinės veiklos metodus ir technikas dirbant su specialių poreikių turinčiais asmenimis.

Nuo spalio 30 dienos Pabradės socialinės globos namuose vyksta projekto ,, Laimės formulė II’’ dalyvių (10, 11, 17, 16 grupių gyventojų) darbelių paroda tema ,,Atpažink jausmus’’. Visą mėnesį ruošėmės parodai –piešėme, spalvinome, klijavome veidukus, mokėmės atpažinti, suprasti, parodyti ir įvardinti savo bei kitų jausmus. Parodą parengė : Projekto ,,Laimės formulė II" vykdytojai.