Naujienos

Globos namų 6 darbuotojai ir 5 gyventojai vasario 21 d. – gegužės 21 d. lankė Všį „Mažojo teatro akademijoje“ vaidybos pagrindų kursus. Sėkmingai įsisavino sceninės kalbos, sceninės plastikos, vaidybos pagrindų programą ir gegužės 26 d. išlaikė baigiamąjį egzaminą. Egzaminas vyko pusantros valandos. Sceninės kalbos pagrindų atsiskaitymo pradžioje buvo atliekami balso ir kūno lavinimo pratimai. Po to inscenizuojamos įvairių autorių eilėraščių ištraukos: „Morkytė“, „Voverytė“, „Pempė“, „Gėlė-varpelis“, „Hiacintas“, „Žirafa“, „Sūpuoklės“, „Mėlynas žalčiukas“. Taip pat...

Jau treti metai Šeduvos gimnazijos Specialiojo ugdymo skyrius, Lietuvos moterų sportoasociacija, Lietuvos Specialiosios Olimpiados Komitetas (LSOK) ir Radviliškio švietimo ir sporto paslaugų centro suaugusių ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius organizuoja respublikinius vaikų ir jaunuolių su negalia aerobikos čempionatus. Šiais metasi į renginį "Sportuokime ir šokime kartu" organizuotą Šeduvos malūno konferencijų salėje atvyko komandos iš Pabradės, Ventos, Šilutės, Radviliškio, Šeduvos, Kaišiadorių, Panevėžio, Ukmergės, Utenos. Pagrindinius prizus varžybų nugalėtojams ir...

Gegužės 9-10 dienomis globos namų teatro ir pantomimos grupė dalyvavo sutrikusio intelekto žmonių XVIII tarptautiniame meno festivalyje „Atverkime širdis“, kuris vyko Lenkijoje Bialostoko miesto lėlių teatre. Festivalyje dalyvavo 33 meno kolektyvai iš Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos.Nuotraukos

KAZIUKO MUGĖ 2011

2011-03-08

Minint šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo – vardadienį, kovo 4-ąją Pabradės socialinės globos namuose vyko nuotaikinga „Kaziuko mugė“, kurioje vyravo pavasariška darbuotojų bei gyventojų nuotaika. Kai su kiekvienais metais vis augantis kermošius jau ėjo į pabaigą, prasidėjo linksmoji dalis – šventinis renginys. Renginio metu buvo daug muzikos, žaidimų, juoko, šurmulio, kas ir skatina mūsų įstaigos jaunuolių teigiamas emocijas bei jų užimtumą, ilgą laiką ruošiantis šventei. Renginį paruošė ir visus linksmino 1, 2 ir 5 grupių darbuotojai bei gyventojai.Nuotraukos

Vasario 18 dieną į Strūnos globos namus atvyko 8 poros iš kitų miestų globos namų ir kartu su šeimininkais varžėsi „Šauniausios poros“ konkurse, kurio tema šiais metais „Ach, tos Amūro stėlės“. Poras vertino kompetetinga komisija: L. Juknevičiūtė, L. Kalpokaitė, A.Večerskis, J. Smoriginas, V. Cololo. Pabradės globos namus atstovavo Rimos ir Aleksandro pora ir laimėjo „Stilingiausios poros“ nominaciją.Nuotraukos

KELIONĖ Į TRAKUS

2010-08-05

Vasaros pabaigoje mūsų globos namų gyventojai vyko į Trakus. Ši kelionė buvo labai turininga. Apsilankė žirgyne, kur žirgų mylėtojai galėjo pajodinėti ir pasipuikuoti prieš draugus savo drąsa ir sugebėjimais. Norinčių pasėdėti balne buvo daug. Trakuose pasivaikščiojo po senąjį miestą, aplankė pusiasalio pilies griuvėsių liekanas, susipažino su karaimų kultūra. Po pietų, atvykę į etnografinio kaimo turizmo sodybą, visi draugiškai ėmėsi kibinų, karaimų nacionalinio patiekalo, gaminimo. Pjaustė mėsą ir svogūnus įdarui, maišė ir minkė tešlą, kočiojo ir vyniojo kibinus. Dirbo visi labai...

Liepos 13-15 dienomis Pabradės socialinės globos namuose vyko tarptautinio projekto „Sutrikusio intelekto žmonių savarankiškumo įgūdžių ugdymas per meną, sportą ir edukaciją“ renginiai. Pirma projekto diena buvo skirta svečiams iš Baltarusijos ir Lenkijos supažinti su Pabradės globos namais, jiems buvo parodyta trumpa gyventojų meninė programa. Antra dieną vyko veiklos ir buvo skaitomi pranešimai. Programa prasidėjo pažintine veikla „Lietuvių tautos tradicijų tąsa mūsų gyvenime“, po to sekė sportinė veikla „Savarankiškumo įgūdžių ugdymas per gimnastiką, aerobiką ir šokį“. Svečiai buvo ne...

2010-07-01LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTROĮ S A K Y MA SDėl Pabradės vaikų ir jaunimo pensionato pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo2010 m. birželio 22 d. Nr. A1-268VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 627 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įgyvendinti kai kurių biudžetinių įstaigų savininko teises ir pareigas“ (Žin., 2010, Nr. 62-3064):1. P a k e i...

Birželio 28d. Pabradės vaikų ir jaunimo pensionate vyko Lietuvos pensionatų sutrikusio intelekto žmonių teatralizuota šokių ir sporto šventė „Draugystės laivas 2010“. Šiame renginyje dalyvavo komandos iš: Strūnos, Ventos, Jasiuliškių, Zarasų, Prūdiškių ir šeimininkų Pabradės vaikų ir jaunimo pensionatų. Šią šventę, jau tapusią tradicine, organizuoja Vilniaus apskrities pensionatai.Šventės atidarymas prasidėjo komandų eitynėmis ir rikiuote. Svečius sveikino Pabradės pensionato direktorė, bei kiti garbingi svečiai. Po šventės atidarymo, prasidėjo sportinės varžybos. Sportinių varžybų metu...

Birželio 4 dieną Pabradės pensionate buvo pasirašyta tarptautinio projekto „Sutrikusio intelekto žmonių savarankiškumo įgūdžių ugdymas per meną, sportą ir edukaciją“ partnerystės sutartis. Kita viešnagės dalis buvo skirta susipažinti su pensionatu.Nuotraukos

Ventos pensionas surengė pirmąjį respublikinį neįgalaus jaunimo pramoginių šokių konkursą „Šokių fiesta“. Ventos kultūros namuose įvykusiame šokėjų konkurse varžėsi poros iš penkių šalies pensionų — Švenčionių rajono Pabradės, Joniškio rajono Jurdaičių, Pakruojo rajono Linkuvos, Plungės rajono Stonaičių ir Akmenės rajono Ventos. Nataša ir Stanislavas gavo pirmą vietą A lygyje, Rima ir Aleksandras antrą vietą B lygyje.Nuotraukos

KARAOKE ŠOU 2010

2010-04-30

Balandžio 29 dieną Prūdiškių pensionate vyko „Karaoke šou“. Dalyvius vertino kompetetinga komisija- lietuviškos estrados veikėjai. Visi dalyviai gavo padėkas už dalyvavimą.Nuotraukos

JUBILIEJAI

2010-04-29

Garbingą savo jubiliejų, Tu pasitiki su šypsena. Tikėk - ruduo dar neatėjo Ir metai šie dar ne našta. Jubiliatų pasveikinimas – tai dar viena šventė, kuri tapo gražia pensionato tradicija. Jubiliatus sveikina administracija, kolegos, jiems užrišamos vardinės juostos, jų garbei skamba dainos ir eilės.Nuotraukos

IŠVYKA Į PALANGĄ

2009-09-07

Rugsėjo 04 d. Palangoje vyko Lietuvos moterų sporto asociacijos organizuoti renginiai. Kelionę į Palangą ir teisę dalyvauti šiuose renginiuose mūsų pensionato gyventojai laimėjo Lietuvos Specialiosios Olimpiados Komiteto (LSOK) respublikinės aerobikos varžybose.Nuotraukos

Šiais metais Vilniaus apskrities viršininko administracijos socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamentui pavaldžių įstaigų sąskrydį organizavo Pabradės pensionatas. Sąskrydžio tikslas buvo sutelkti įstaigų kolektyvus Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimui. Šventė vyko dvi dienas, kurios metu įstaigų kolektyvai dalyvavo kultūrinėje programoje, rungėsi viduramžiškose sporto rungtyse. Renginys skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimui. Šia proga dalyviai turėjo galimybę apsilankyti viduramžiuose ir sudalyvauti „Riterių turnyre “ bei pajausti to laikotarpio atmosferą ir...

2008 m. spalio mėnesį pensionato rinktinė komanda vyko į Kauną ir jėgas išbandė LSOK Bočios čempionate. Šiose varžybose dalyvavo apie 90 dalyvių iš įvairių Lietuvos pensionatų bei specialiųjų mokyklų. Mūsų pensionato garbę ginti vyko 8 sportininkai. Savo jėgas jie išbandė dvejetų ir ketvertų varžybose. Buvo iškovotos dvi I vietos, viena II vieta bei viena III vieta. Šiose varžybose buvo sudaryta Lietuvos Bočios žaidimo rinktinė komanda iš 8 narių, kuri 2009 m. kovo mėnesį atstovavo Lietuvą Europos Bočios čempionate Italijoje. Net trys mūsų pensionato sportininkai pateko į Lietuvos...