Naujienos

Liepos 15-26 dienomis, Švenčionių ir Pabradės grupinio gyvenimo namų gyventojai dalyvavo jubiliejinėje, „Vilties“ rengiamoje, savarankiško gyvenimo įgūdžių stovykloje, pajūryje. Vaikai dalyvavo įvairiuose renginiuose, pasirodymuose ir užsiėmimuose.

Liepos 25 dieną, 10 grupės merginos, lydimos socialinės darbuotojos ir socialinės darbuotojos padėjėjos, buvo žygyje prie Žeimenos upės. Eidamos merginos grožėjosi Žeimenos upės vingiais ir nuostabia gamta. Prie upės deginosi, maudėsi, žaidė badmintoną ir kitus žaidimus, lesino ančiukus, bendravo, užkandžiavo, ilsėjosi. Merginos patyrė daug malonių akimirkų ir jautėsi laimingos.

Žygį organizavo 10 grupės socialinė darbuotoja ir socialinės darbuotojos padėjėja.

Liepos 24 dieną, 6, 8, 10 ir 11 grupių gyventojai, lydimi socialinių darbuotojų, lankėsi Švenčionių rajono, Reškutėnų tradicinių amatų centre.

Centro darbuotoja, sertifikuota tautinio paveldo amatininkė, supažindino su centre įkurtomis dirbtuvėmis, puoselėjamomis veiklomis, parodomis, pasakojo apie mielinės tešlos paruošimo ypatumus.

Liepos 24 dieną, 6, 8, 10 ir 11 grupių gyventojai, lydimi socialinių darbuotojų, aplankė Šventos pažintinį mitologinį taką, kuris yra Šventos kaime, Švenčionių rajone.

Nuo 2019.07.18. Pabradės socialinės globos namų fojė, eksponuojama 10 gr. merginų darbelių paroda ,,Gėlėta vasara‘‘. Nuo vasaros pradžios, merginos vaikščiodamos po įstaigos teritoriją, miške, pievose grožėjosi žydinčiomis gėlėmis. Grįžus į grupę noriai spalvino, piešė. Stengėsi savo patirtas teigiamas emocijas ir nuotaikas įamžinti ant popieriaus lapo. Šiam tikslui pasiekti panaudojo visas vaivorykštės spalvas, su socialinio darbuotojo ir socialinių darbuotojų padėjėjų pagalba.

2019.07.16. Pabradės socialinės globos namų 10, 8, 6 grupių gyventojai, lydimi socialinių darbuotojų, buvo ekskursijoje Trakų rajone, Būdos kaime esančioje Angelų kalvoje. Grožėjosi ant šios kalvos, pastatytų skirtingų skulptorių, išdrožinėtomis ąžuolinėmis angelų skulptūromis, kurios yra beveik penkių metrų aukščio. Skulptūros simbolizuoja pagrindines krikščioniškąsias vertybes- Meilę, Viltį, Tikėjimą, Gyvybę, Dvasios stiprybę ir ramybę, Atjautą, Pasiaukojimą, Bičiulystę, Santarvę ir kt. Skulptūros išraižytos dailiais kaltiniais, saulutėmis bei tautiniais simboliais, išpuoštais gyvybės medžiais.

2019.07.16. Pabradės socialinės globos namų 10, 6, 8 grupių gyventojai, lydimi socialinių darbuotojų, dalyvavo edukacinėje programoje ,,Natūralaus bičių vaško žvakių gamyba‘‘, kuri vyko VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre. Programa buvo skirta ugdyti pažinimo ir meninės kompetencijas per senąjį bitininkystės amatą.

2019 m. liepos 12 dieną, Pabradės socialinės globos namų sode, vyko judriųjų žaidimų popietė, pagal projektą ,,Sveikuolių takeliu“. Geroms emocijoms sužadinti, visiems projekto dalyviams socialinė darbuotoja pasiūlė nuotaikingą žaidimą- vaidinimą ,,Smagi kelionė“.

Liepos 11 dieną 14 valandą buvo organizuotos ,,Tinklinio“ varžybos, pagal projektą ,,Bendradarbiavimas ir pasidalijimas patirtimi“, kurio tikslas pasidalinti gerąja teorine bei praktine patirtimi, organizuojant bendras veiklas jaunuoliams, turintiems negalę ir prieglobsčio prašytojams. Šio projekto dalyviai yra Pabradės socialinės globos namų globotiniai, socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai ir Vilniaus arkivyskupijos ,,Carito“ Užsieniečių integracijos programos dienos centro ,,Kultūrų įkalnė“ lankytojai ir darbuotojai.

2019 m. liepos 11 dieną, Pabradės socialinės globos namų socialiniai darbuotojai vyko į Jasiuliškių socialinės globos namus, susitikti su savo kolegomis. Globos namų direktorius ir darbuotojai pasakojo apie įstaigos gyvenimą.

Nuo liepos 10 dienos, Pabradės socialinės globos namų fojė, eksponuojama keramikos gamybos ir vilnos vėlimo užimtumo grupių gyventojų darbelių paroda ,,Gamtos stebuklai“.

Nuo liepos 10 dienos, Pabradės socialinės globos namų valgykloje, eksponuojama 3 ir 17 grupės gyventojų ir darbuotojų darbelių paroda "Popierinių idėjų kūryba". Kūrybinių veiklų metu, gyventojai buvo skatinami lavinti meninius gebėjimus, sutelkti dėmesį ties atliekamais darbais. Gyventojai, pagal savo galimybes karpė, klijavo, lankstė, fantazavo bei kūrė įvairius darbelius. Visi džiaugėsi pavykusiu komandiniu darbu.

Liepos 9 dieną, Pabradės socialinės globos namų 6, 8, 10 grupių gyventojai, lydimi socialinių darbuotojų, apsilankė pas tautodailininką, medžio drožėją, savo darbais garsinantį Pabradę.

Gražią liepos 5 dienos popietę, grupinio gyvenimo namuose, apsilankė Švenčionių rajono amatininkė. Kartu su ja, vaikai dekoravo įvairių formų kartono gabalėlius, mokėsi ant jų dėlioti kompozicijas iš įvairiaspalvių siūlų.

Liepos 2-3 dienomis, 1, 2, 5 ir 16 grupių vaikinai ir merginos vyko į žygį, prie Rakavinos ežero. Atvykę į poilsiavietę kiekvienas atliko tam tikrus darbus. Vieni statė palapines, kiti padėjo ruošiant maistą: skutė bulves, morkas ir kitas daržoves. Užkūrus laužą, vaikinai rūpinosi medienos atsargomis, vieni tempė sausmedžius, kiti pjovė. Darbo netrūko.

Š. m. birželio 28 dieną, Pabradės socialinės globos namų vokalinis instrumentinis dainų ir šokių ansamblis ,,Rugučiai“, dalyvavo tradiciniame, tarptautiniame liaudiškos muzikos festivalyje ,, Kaip paukšteliai žaliam gojui“, kuris vyko Ventos socialinės globos namuose.

Šių metų birželio 26 dieną, Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje buvo eksponuojama, grupinio gyvenimo namų gyventojų, meno kūrinių paroda. Gyventojai džiaugėsi eksponuojamais darbais, kuriuos sukūrė per pastaruosius kelis mėnesius. Susėdę prie vaišių stalo, nuoširdžiai bendravo su meno mokyklos mokytoja. Gera jaustis meno mokyklos mokinių bendruomenės dalimi.Į parodos atidarymą vyko GGN gyventojai su socialine darbuotoja bei užimtumo specialiste

Birželio 26 dieną, 5 grupės merginos ir Pabradės grupinio gyvenimo namų vaikinai, vyko į svečius, pas Švenčionių grupinio gyvenimo namų gyventojus.

Įstaigoje yra skiriamas didelis dėmesys gyventojų socialinės integracijos procesui. Ugdomi ne tik socialiniai ir buitiniai įgūdžiai, bet ir padedama įsikurti, pradėti naują gyvenimo etapą už įstaigos ribų. Todėl, 5 grupės merginos stebi ir domisi savo draugų pirmuosius savarankiško gyvenimo žingsnius, apsilankydamos Pabradės ir Švenčionių grupinio gyvenimo namuose.

Joninių šventė

2019-06-26

Š. m. birželio 26 dieną, Pabradės socialinės globos namų kiemelyje, vyko Joninių šventė. Susirinko gausus būrys svečių. Kiekvienas atėjęs į šventę galėjo pereiti per vartus tik: nusiplovęs rankas rasos vandeniu, paragavęs sūrio, bei atsigaivinęs gira. Šventė prasidėjo merginos deklamuojamu eilėraščiu, apie birželio mėnesį.

Š. m. birželio 26 dieną, Švenčionių ir Pabradės grupinio gyvenimo namų gyventojai, kartų su 5 grupės merginomis, lankėsi Triušiukų slėnyje, kuris yra Antalamėstės k., Utenos rajone. 3 ha plote, aptvertoje teritorijoje, eksponuojama daugiau nei 50 skirtingų veislių triušių ir triušiukų.