Naujienos

Nuo rugpjūčio 21 dienos, Pabradės socialinės globos namų fojė, eksponuojama Švenčionių grupinio gyvenimo namų gyventojų darbelių paroda, tema ,,Vasarėlę palydint“. Darbeliai atlikti įvairia technika: spalvinimu flomasteriais, guašu, aliejiniais dažais, akvatipija, aplikavimu popieriumi, bei kitomis priemonėmis.

Rugpjūčio 20 dieną, Švenčionių grupinio gyvenimo namų gyventojai, kartu su darbuotojais, vyko pailsėti prie gražaus Bėlio ežero. Eidami prie ežero grožėjosi nuostabia gamta.

Nuo rugpjūčio 12dienos, Pabradės socialinės globos namų seklyčioje, eksponuojama Aleksandro Ivanovo personalinė paroda „Ąsotis ir vaza“.

2019.08.12. 10 grupės merginos, lydimos socialinės darbuotojos ir socialinės darbuotojos padėjėjos, buvo turistiniame žygyje prie Pabradės užtvankos.

2019.08.12. Socialinė darbuotoja ir bendrosios praktikos slaugytoja parengė stendą, su aktualia informacija sveikatos klausimais, pagal projektą ,,Sveikuolių takeliu‘‘.

2019.08.10 Pabradės socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai dalyvavo, Pabradės miesto bendruomenės „DOMUS“ organizuotoje, floristinių kilimų šventėje.

Rugpjūčio 8 dieną, 16 grupės merginos šventė gimtadienius kavinėje ,,Cecilija“. Į kavinę, pasveikinti merginų, atvyko administracijos atstovai.

Rugpjūčio 1 dieną, Pabradės socialinės globos namuose, vyko inovacinių žaidimų popietė. Šioje veikloje dalyvavo 11 – os ir 8 – os grupių gyventojai ir socialiniai darbuotojai.

Š.m. rugpjūčio 1 diena, 16 grupės merginos, vyko į poilsio bazę Palaumenėje. Atvykusios pamatė graudu vaizdą, ant takelių prikritę lapų, šakų ir daug spyglių.

Liepos 15-26 dienomis, Švenčionių ir Pabradės grupinio gyvenimo namų gyventojai dalyvavo jubiliejinėje, „Vilties“ rengiamoje, savarankiško gyvenimo įgūdžių stovykloje, pajūryje. Vaikai dalyvavo įvairiuose renginiuose, pasirodymuose ir užsiėmimuose.

Liepos 25 dieną, 10 grupės merginos, lydimos socialinės darbuotojos ir socialinės darbuotojos padėjėjos, buvo žygyje prie Žeimenos upės. Eidamos merginos grožėjosi Žeimenos upės vingiais ir nuostabia gamta. Prie upės deginosi, maudėsi, žaidė badmintoną ir kitus žaidimus, lesino ančiukus, bendravo, užkandžiavo, ilsėjosi. Merginos patyrė daug malonių akimirkų ir jautėsi laimingos.

Žygį organizavo 10 grupės socialinė darbuotoja ir socialinės darbuotojos padėjėja.

Liepos 24 dieną, 6, 8, 10 ir 11 grupių gyventojai, lydimi socialinių darbuotojų, aplankė Šventos pažintinį mitologinį taką, kuris yra Šventos kaime, Švenčionių rajone.

Liepos 24 dieną, 6, 8, 10 ir 11 grupių gyventojai, lydimi socialinių darbuotojų, lankėsi Švenčionių rajono, Reškutėnų tradicinių amatų centre.

Centro darbuotoja, sertifikuota tautinio paveldo amatininkė, supažindino su centre įkurtomis dirbtuvėmis, puoselėjamomis veiklomis, parodomis, pasakojo apie mielinės tešlos paruošimo ypatumus.

Nuo 2019.07.18. Pabradės socialinės globos namų fojė, eksponuojama 10 gr. merginų darbelių paroda ,,Gėlėta vasara‘‘. Nuo vasaros pradžios, merginos vaikščiodamos po įstaigos teritoriją, miške, pievose grožėjosi žydinčiomis gėlėmis. Grįžus į grupę noriai spalvino, piešė. Stengėsi savo patirtas teigiamas emocijas ir nuotaikas įamžinti ant popieriaus lapo. Šiam tikslui pasiekti panaudojo visas vaivorykštės spalvas, su socialinio darbuotojo ir socialinių darbuotojų padėjėjų pagalba.

2019.07.16. Pabradės socialinės globos namų 10, 8, 6 grupių gyventojai, lydimi socialinių darbuotojų, buvo ekskursijoje Trakų rajone, Būdos kaime esančioje Angelų kalvoje. Grožėjosi ant šios kalvos, pastatytų skirtingų skulptorių, išdrožinėtomis ąžuolinėmis angelų skulptūromis, kurios yra beveik penkių metrų aukščio. Skulptūros simbolizuoja pagrindines krikščioniškąsias vertybes- Meilę, Viltį, Tikėjimą, Gyvybę, Dvasios stiprybę ir ramybę, Atjautą, Pasiaukojimą, Bičiulystę, Santarvę ir kt. Skulptūros išraižytos dailiais kaltiniais, saulutėmis bei tautiniais simboliais, išpuoštais gyvybės medžiais.

2019.07.16. Pabradės socialinės globos namų 10, 6, 8 grupių gyventojai, lydimi socialinių darbuotojų, dalyvavo edukacinėje programoje ,,Natūralaus bičių vaško žvakių gamyba‘‘, kuri vyko VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre. Programa buvo skirta ugdyti pažinimo ir meninės kompetencijas per senąjį bitininkystės amatą.

2019 m. liepos 12 dieną, Pabradės socialinės globos namų sode, vyko judriųjų žaidimų popietė, pagal projektą ,,Sveikuolių takeliu“. Geroms emocijoms sužadinti, visiems projekto dalyviams socialinė darbuotoja pasiūlė nuotaikingą žaidimą- vaidinimą ,,Smagi kelionė“.

Liepos 11 dieną 14 valandą buvo organizuotos ,,Tinklinio“ varžybos, pagal projektą ,,Bendradarbiavimas ir pasidalijimas patirtimi“, kurio tikslas pasidalinti gerąja teorine bei praktine patirtimi, organizuojant bendras veiklas jaunuoliams, turintiems negalę ir prieglobsčio prašytojams. Šio projekto dalyviai yra Pabradės socialinės globos namų globotiniai, socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai ir Vilniaus arkivyskupijos ,,Carito“ Užsieniečių integracijos programos dienos centro ,,Kultūrų įkalnė“ lankytojai ir darbuotojai.

2019 m. liepos 11 dieną, Pabradės socialinės globos namų socialiniai darbuotojai vyko į Jasiuliškių socialinės globos namus, susitikti su savo kolegomis. Globos namų direktorius ir darbuotojai pasakojo apie įstaigos gyvenimą.

Nuo liepos 10 dienos, Pabradės socialinės globos namų fojė, eksponuojama keramikos gamybos ir vilnos vėlimo užimtumo grupių gyventojų darbelių paroda ,,Gamtos stebuklai“.