Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metis

Kovo 11-ąją minima vieno iš svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių – Nepriklausomybės atkūrimo – 30-oji sukaktis. Lemiamą tašką Lietuvos išsivadavimo byloje padėjo 1990 metų kovo 11 dienos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo priimtas Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas. Šią sukaktį kovo 10 dieną minėjo Pabradės socialinės globos namų bendruomenė.

Minėjimas prasidėjo Lietuvos valstybės himnu. Sveikinimo žodį tarė įstaigos direktorius Vytautas Vigelis. Jis priminė, kad Vasario 16-ąją šventėme Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Dažnas Lietuvos pilietis mano, kad atkurtos Lietuvos valstybės diena – Kovo 11-oji, tačiau ne visi žino, jog pirmą kartą Lietuvos valstybė buvo atkurta jau prieš šimtą metų (1918 m.). Akcentavo tai, kad prieš 30 metų Kovo11- ąją žinia apie atkurtą Lietuvos nepriklausomybę pasklido po visą pasaulį. Jau 30 metų kuriame savo valstybę ir patys esame už ją atsakingi. Dauguma iš mūsų yra Lietuvos piliečių karta, gimusi ir subrendusi Nepriklausomybėje. Kiekvienas iš mūsų galime įvertinti tai, ką jau turime, kuo galime didžiuotis, išnaudoti Nepriklausomybės teikiamas galimybes, drauge švęsti ir kurti mūsų Valstybės ateitį, kurioje norime gyventi.

Po įstaigos direktoriaus žodžių skambėjo eilėraščiai: A.Matučio ,,Aš tavo gimtinė“ ir J. Degutytės ,,Gimtinė“, kuriuos deklamavo 8 ir 5 grupių paslaugų gavėjai. Skambėjo dainos ,,Brangiausios spalvos“ , ,,Mūsų kaimas“. Taip pat buvo šokami tautiniai šokiai ,,Bars Bars“ ir ,,Tu Lietuva, tu mana“. Nemažai pastangų reikėjo įdėti dėliojant puzlę ,,Lietuva“, kurią pagamino užimtumo specialistas bendradarbiaujant su paslaugų gavėju. Po bendros finalinės dainos ,,Grįžtu namo“, visi ėjo į sporto aikštyną akcijai ,,Laisvės vėjo malūnėliai“.

Šia akcija, Pabradės socialinės globos namų bendruomenė, visi drauge vieningai skleidė žinią apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį.

Video filmukas skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui: Filmuko peržiūra