Kūčios


Mintys šį vakarą šventą, skriskit sparnais angelų,

Ten kur šią žemę aplanko Dievas didžiu stebuklu...


Š. m. gruodžio 21 dieną, socialinės globos namuose vyko Šv. Kūčių vakarienė. Pirmiausiai, Vikaras kun. D. Grigaliūnas, direktorius V. Vigelis ir administracijos atstovai, aplankė tuos globos namų gyventojus, kurie dėl savo negalės, nepajėgia būti kartu su visais. Vikaras kun. juos laimino, palinkėjo ramybės. Aktų salėje buvo rodomas filmas ,,Jėzus“. Prie prakartėlės gyventojai giedojo kalėdinę giesmę „ Tyli naktis“, su teatralizuotais intarpais. Ant šventiškai paruošto 12 patiekalų stalo, ruseno žvakelės nešdamos ramybę ir susikaupimą. Gyventojai ir darbuotojai susirinko pabūti kartu, sugrįžti mintimis į tai, kas jau nuveikta, su viltimi bei tikėjimu žvelgti į ateinantį išganytoją.

Direktorius V.Vigelis akcentavo, kad globos namuose, tapo tradicija susirinkti bendrai maldai ir Šv. Kūčių vakarienei. Pasveikino su artėjančiomis, gražiausiomis žiemos šventėmis, palinkėjo džiaugsmingų, gražių šventinių akimirkų ir geresnių ateinančių metų. Taip pat, darbuotojams padėkojo už nuoširdų darbą, sukurtą šilumą ir jaukumą, aplinkos gražinimą, tvarkymą prieššventiniu laikotarpiu ir patikino, kad sekančiais metais aplinka bus dar gražesnė.

Sielovados darbuotojas T. Šimkovič kalbėjo apie Šv. Kūčias. Tai Kristaus gimimo išvakarės, krikščionys laukia Jėzaus atėjimo, mes visi žinom, kad greitai Marijai gims kūdikis, ir mes visi galėsim Jam pasakyti „Su gimtadieniu, Viešpatie!!!“ Bet viso pasaulio krikščionys laukia jo antro atėjimo. Ne vieną iš esančių, sujaudino globos namų gyventojų, Inesos ir Šarūno, deklamuojami eilėraščiai, kurie atliepia tikrą Kalėdinę dvasią.

Kūčių stalą ir visus susirinkusius laimino Vikaras kun. D. Grigaliūnas. Sukalbėję maldą, visi dalinosi Kalėdaičiais, linkėjo vienas kitam gražių artėjančių švenčių, sėkmingų metų.

Daug džiaugsmo ir teigiamų emocijų suteikė ,,Dovanų kalnas“, kuriame buvo kiekvienam gyventojui skirta dovana. Smalsaudami iš dovanų maišelių traukė ausines, kvepalus, dėliones, kepures, saldainius, šokoladus ir kt. Išpildyti kiekvieno lūkesčiai ir norai. Sukalbėję maldą, skirstėsi pasidalinę šiluma ir ramybe.