GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ VAIDYBOS KURSAI

Globos namų 6 darbuotojai ir 5 gyventojai vasario 21 d. – gegužės 21 d. lankė Všį „Mažojo teatro akademijoje“ vaidybos pagrindų kursus. Sėkmingai įsisavino sceninės kalbos, sceninės plastikos, vaidybos pagrindų programą ir gegužės 26 d. išlaikė baigiamąjį egzaminą.

Egzaminas vyko pusantros valandos. Sceninės kalbos pagrindų atsiskaitymo pradžioje buvo atliekami balso ir kūno lavinimo pratimai. Po to inscenizuojamos įvairių autorių eilėraščių ištraukos: „Morkytė“, „Voverytė“, „Pempė“, „Gėlė-varpelis“, „Hiacintas“, „Žirafa“, „Sūpuoklės“, „Mėlynas žalčiukas“. Taip pat inscenizuota V. Nemunėlio eilėraščio ištrauka „Meškiukas Rudnosiukas“. Pabaigoje nuskambėjoJ. Marcinkevičiaus eilės: „Šypsena gatvėje“, „toks vakaras“, „Kol miega vaikai“, „Sugalvojo mane tokį“, „Didumas to...“, „Man reikia“.

Per kūno korekciją ir scenos plastiką kiekvienas dalyvis save prisistatė panaudodamas atskirus plastikos judesius, po kurio sekė visos grupės bendras sinchroninis plastikos judesių atlikimas. Pabaigoje atlikti poriniai pratimai pasirodymai, kurie buvo įvardinti- „Veidrodis“, „Lėlės“.

Egzaminas baigėsi naujoviškai režisuotos Š. Pero pasakos „Trys paršiukai“ pristatymu, kuriame buvo panaudoti scenos kalbos ir scenos plastikos užsiėmimų metu įgyti įgūdžiai ir vadybos pagrindai.

Nuotraukos