Apie mus

Apie mus

Pabradės socialinės globos namai įkurti 1963 metais, kai iš Švenčionių invalidų namų buvo perkelta 50 sutrikusio intelekto vaikų.

Dabar Pabradės socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą vaikams, turintiems negalią, ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, kuriems, vertinant socialinių paslaugų poreikį, nustatytas visiškas nesavarankiškumas ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, sudaryti sąlygas asmenims gauti fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas. Globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 metų, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, ir suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis.

Vieta

Globos namai yra Pabradės miesto pakraštyje, netoli Žeimenos upės, apsupti pušynų. Užima 5 ha teritoriją. Globos namų puošia originalūs pasivaikščiojimo takeliai, gėlynai, įvairūs augalai, jau gražūs dideli, prieš ketvirtį amžiaus sodinti, medžiai. Globos manų teritorija skoningai ir gražiai tvarkoma darbuotojų ir gyventojų pastangomis, gauta daug padėkos raštų, diplomų už gražiausiai tvarkomą įstaigos teritoriją Vilniaus apskrityje ir Švenčionių rajone. Gyventojams, pripratusiems prie gražios ir jaukios aplinkos, sunku palikti šią įstaigą.

Tikslas

Pabradės socialinės globos namų veiklos tikslas/paskirtis – teikti socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo įvairiapusiškus poreikius ir jo geriausią interesą; tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene; atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, ugdymą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę.

Vizija

Ttapti šiuolaikiška, inovatyvia, atvira visuomenei socialinės globos įstaiga, sudarančia sąlygas bei galimybes kiekvienam negalią turinčiam asmeniui gyventi savarankišką, orų, maksimaliai jo potencialą atskleidžiantį ir poreikius tenkinantį asmeninį, profesinį bei socialinį gyvenimą.