Apie mus

Šiek tiek istorijos

Pabradės socialinės globos namai įkurti 1963 metais, kai iš Švenčionių invalidų namų buvo perkelta 50 sutrikusio intelekto vaikų.

Globos namuose gyvena vaikai ir jauni žmonės ( nuo 4 iki 29 metų ar vyresni), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Apie 90 procentų yra našlaičiai ar likę be tėvų globos.

Vieta

Globos namai yra Pabradės miesto pakraštyje, netoli Žeimenos upės, apsupti pušynų. Užima 5 ha teritoriją, kuri tapo tikra gamtos grožio oaze. Originalūs pasivaikščiojimo takeliai, gėlynai, įvairūs augalai, jau gražūs dideli, prieš ketvirtį amžiaus sodinti, medžiai. Globos manų teritorija skoningai ir gražiai tvarkoma darbuotojų ir gyventojų pastangomis, gauta daug padėkos raštų, diplomų už gražiausiai tvarkomą įstaigos teritoriją Vilniaus apskrityje ir Švenčionių rajone. Gyventojams, pripratusiems prie gražios ir jaukios aplinkos, sunku palikti šią įstaigą.

Veikla

Šiuo metu globos teikiamos kvalifikuotos, įvairiapusės paslaugos: socialinės, psichologinės, ugdymo, kultūrinės, dvasinės, sporto, asmens sveikatos priežiūros ir kt. Visos paslaugos teikiamos atsižvelgiant į klientų poreikius bei pageidavimus. Globos namuose teikiamos užimtumo bei saviraiškos paslaugos yra labai įvairios: mezgimo, siuvinėjimo užsiėmimai; staliaus darbai (konstruoja iš medžio); keramikos darbai (molio); plastikos ir vaidybos būrelis; liaudies šokių būrelis „Rugučiai“ (etnografinis), sporto , lengvosios atletikos ir aerobikos būreliai, sodininkystės–daržininkystės–gėlininkystės būreliai. 2008 metais atidarytas naujas, šiuolaikiškas reabilitacijos ir sporto kompleksas.

Globos namų gyventojai lanko socialinių įgūžių ugdymo ir lavinamąsias klases, integruotas į bendrojo lavinimo mokyklą).

Pasiekimai

Aerobikos grupė dalyvauja Lietuvos specialios olimpiados varžybose ir visada labai sėkmingai. 2002 m. dalyvavo specialiojoje olimpiadoje Čekijoje ir iškovojo aukso medalius. Į globos namuose teikiamų socialinių paslaugų sistemą įeina ir laisvalaikio paslaugos, kai gyventojų laisvalaikis organizuojamas grupėse. Šių paslaugų pobūdis toks: piešimas, lipdymas, įvairios saviveiklos organizavimas, koncertai, parodų lankymas, religinių švenčių bei gimtadienių šventimas, išvykos į miesto kultūros namuose vykstančius renginius, ekskursijos.

Globos namų darbuotojai dalyvavo tarptautiniame projekte „Kūryba- tai mano gyvenimas: sutrikusio intelekto žmonių savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimas per meną, sportą bei edukaciją“ su Lenkijos ir Baltarusijos atstovais.

Tikslai

Kadangi globos namų tikslas - siekti socialinės reabilitacijos ir socialinės integracijos į visuomenę, sudaryti žmonėms su psichikos negale tinkamas gyvenimo ir orumo nežeminančias sąlygas bei organizuoti socialinį darbą, atsižvelgiant į globos namų gyventojų poreikius, gebėjimus, psichikos ir fizinę būklę, veikla įstaigoje grindžiama komandinio darbo principu. Bendradarbiavimas išskiriamas kaip labai svarbus gerai dirbančios komandos bruožas. Padalinių veikla nukreipta į gyvenimo kokybės gerinimą, kliento saviraišką, jo interesų realizavimą.