Apie mus

Vizija

Apie mus

Pabradės socialinės globos namai įkurti 1963 metais, kai iš Švenčionių invalidų namų buvo perkelta 50 sutrikusio intelekto vaikų.

Dabar Pabradės socialinės globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą vaikams, turintiems negalią, ir suaugusiems asmenims, turintiems negalią, kuriems, vertinant socialinių paslaugų poreikį, nustatytas visiškas nesavarankiškumas ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra, sudaryti sąlygas asmenims gauti fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas. Globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 metų, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, ir suaugę asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis.

Vieta

Globos namai yra Pabradės miesto pakraštyje, netoli Žeimenos upės, apsupti pušynų. Užima 5 ha teritoriją. Globos namų puošia originalūs pasivaikščiojimo takeliai, gėlynai, įvairūs augalai, jau gražūs dideli, prieš ketvirtį amžiaus sodinti, medžiai. Globos manų teritorija skoningai ir gražiai tvarkoma darbuotojų ir gyventojų pastangomis, gauta daug padėkos raštų, diplomų už gražiausiai tvarkomą įstaigos teritoriją Vilniaus apskrityje ir Švenčionių rajone. Gyventojams, pripratusiems prie gražios ir jaukios aplinkos, sunku palikti šią įstaigą.

Vizija

Pabradės socialinės globos namai – šiuolaikiška, atvira visuomenei socialinės globos įstaiga, užtikrinanti kiekvienam proto ir/ar kompleksinę negalią turinčiam paslaugų gavėjui teisę į kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, suteikiančias galimybes asmeniui gyventi maksimaliai savarankišką, jo potencialą atskleidžiantį ir individualius poreikius tenkinantį socialinį ir profesinį gyvenimą.

Misija

Pabradės socialinės globos namai – šiuolaikiška, atvira visuomenei socialinės globos įstaiga, užtikrinanti kiekvienam proto ir/ar kompleksinę negalią turinčiam paslaugų gavėjui teisę į kokybiškas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, suteikiančias galimybes asmeniui gyventi maksimaliai savarankišką, jo potencialą atskleidžiantį ir individualius poreikius tenkinantį socialinį ir profesinį gyvenimą.

Pabradės socialinės globos namų tikslas

Kurti kokybiškų kompleksinių paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui ir suaugusiam asmeniui su proto ar kompleksine negalia gauti individualius poreikius atitinkančias paslaugas ir tapti kuo savarankiškesniu bei socialiai integruotis bendruomenėje.

Pabradės socialinės globos namų uždaviniai:

 • teikti socialinės globos, fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas, užtikrinančias globos namų gyventojų individualius poreikius;

 • tenkinti socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, užtikrinant jų teises ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, bendruomene;

 • atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, ugdymą, užimtumą.

Vertybės:

 • individualumas;
 • abipusė pagarba, supratimas;
 • įgalinančios aplinkos kūrimas;
 • teisė į pilnavertį gyvenimą;
 • gyvenimo kokybės gerinimas;
 • bendravimas ir bendradarbiavimas;
 • socialinė partnerystė.

Teikiant socialines paslaugas, Pabradės socialinės globos namuose vadovaujamasi šiais principais:

 • asmens teisių užtikrinimo;

 • dalyvavimo;
 • pasirinkimo ir individualumo;
 • asmens savarankiškumo ugdymo;
 • socialinės integracijos
 • nediskriminavimo.