Darbo užmokestis

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2018-04-30

-----------------------------------------------------------------------

2018 m. Pabradės socialinių globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais nenuskaičius mokesčių

Pareigos

Darbuotojų skaičius

I ketvirtis, Eur

Darbuotojų skaičius

II ketvirtis, Eur

Darbuotojų skaičius
III ketvirtis, Eur
Darbuotojų skaičius
IV ketvirtis, Eur

Įstaigų vadovas, vadovo pavaduotojai

3 1439

Struktūrinių padalinių vadovai

4

1048

Specialistai

57

552

Kvalifikuoti darbuotojai

101

472

Darbininkai

9

434

2017 m. vidutinis darbo užmokestis

2016 m. vidutinis darbo užmokestis

2015 m. vidutinis darbo užmokestis