Darbo užmokestis

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2020-01-17

-----------------------------------------------------------------------

2019 m. Pabradės socialinių globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais nenuskaičius mokesčių

Pareigos

Darbuotojų skaičius

I ketvirtis, Eur

Darbuotojų skaičius

II ketvirtis, Eur

Darbuotojų skaičius
III ketvirtis, Eur
Darbuotojų skaičius
IV ketvirtis, Eur

Įstaigų vadovas, vadovo pavaduotojai

3 18823 18872189122049

Struktūrinių padalinių vadovai

4

14474 14494145241583

Specialistai

53

86653 86853869531075

Kvalifikuoti darbuotojai

106

715106 723108732108758

Darbininkai

4 6184 61846214634

2017 m. vidutinis darbo užmokestis

2016 m. vidutinis darbo užmokestis

2015 m. vidutinis darbo užmokestis