Darbo užmokestis

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas 2019-03-08

-----------------------------------------------------------------------

2019 m. Pabradės socialinių globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus, priemokas) eurais nenuskaičius mokesčių

Pareigos

Darbuotojų skaičius

I ketvirtis, Eur

Darbuotojų skaičius

II ketvirtis, Eur

Darbuotojų skaičius
III ketvirtis, Eur
Darbuotojų skaičius
IV ketvirtis, Eur

Įstaigų vadovas, vadovo pavaduotojai

3 1882

Struktūrinių padalinių vadovai

4

1447

Specialistai

53

866

Kvalifikuoti darbuotojai

106

715

Darbininkai

4 618

2017 m. vidutinis darbo užmokestis

2016 m. vidutinis darbo užmokestis

2015 m. vidutinis darbo užmokestis