Svarbiausios naujienos

Nuo š.m. sausio 28 dienos, socialinės globos namų foje eksponuojama 17 grupės merginų, mandalų spalvinimo darbų paroda, tema ,,Mandala” - sielos gelmių piešinys.

Sausio 24 dieną, startavo projektas ,,Sveikuolių takeliu’’, kurio tikslas įstaigos bendruomenės pastangomis skatinti gyventojų fizinį aktyvumą; uždaviniai: siekti sudaryti sąlygas tenkinti prigimtinį gyventojų poreikį judėti, žaisti, bendrauti ir pažinti pasaulį, vadovaujantis „smagaus žaidimo koncepcija“; skatinti fizinį aktyvumą, užtikrinant saugią, palankią sveikatai aplinką; plėtoti partnerystės ryšius su šeima; įtraukti visus įstaigos bendruomenės narius į fizinio aktyvumo skatinimo programą.

Sausio 23 dieną, viena iš 17 grupės merginų atšventė savo gimtadienį. Buvo tikra staigmena, kai atvyko netikėti svečiai. Tai merginos mama ir mamos draugė su dukra. Svečiai padovanojo dovaną, puokštę gėlių, tortą ir įvairių vaišių. Visi draugiškai padengė stalą ir maloniai bendravo prie puodelio kavos. Mergina labai džiaugėsi savo gimtadienio švente, ją aplankiusiais svečiais ir dovanomis.