Svarbiausios naujienos

2017.11.07 d. Pabradės socialinės globos namuose vyko projekto ,,Laimės formulė‘‘ šviečiamoji veikla tema ,,Mūsų Valstybės praeitis‘‘. Veiklos metu projekto dalyvius su svarbiausiomis Lietuvos datomis supažindino socialinės darbuotojos Ramunė Vainickienė ir Svetlana Maculevič:

1009 m. pirmą kartą metraščiuose paminėtas Lietuvos vardas.

Paskutinę rudens atostogų dieną lapkričio 3 d. 3 ir 15 grupės gyventojai su socialinėmis darbuotojomis Snežana Slabade, Česlava Keruliene ir socialinio darbuotojo padėjėja Teresa Vabaliene lankėmės Triušiukų slėnyje, kuris yra Antalamėstės k., Utenos rajone.

2017 m. lapkričio 3 dieną globos namuose vyko projekto "Mokomės vieni iš kitų" seminaras. "Profesinių kompetencijų ugdymas pasitelkiant meninę veiklą". Mokymų tikslas - plėtoti specialistų profesines kompetencijas, reikalingas taikant meninės edukacinės veiklos metodus ir technikas dirbant su specialių poreikių turinčiais asmenimis.