Svarbiausios naujienos

2018 metų sausio 18 dieną daina „Aš laimingas“ prasidėjo veikla „Laimė gimsta kūne“ pagal projektą „Laimės formulė II“ . Socialinė darbuotoja Svetlana Maculevič pavaišino visus saldainiais, pasakė komplimentus. Veiklos dalyviai pajuto malonius jausmus, kurie atsispindėjo ne tik jų veiduose, bet ir kūne.

Prisimenant sausio 13-ąją globos namų languose dešimčiai minučių sužibo žvakių liepsnos, o įstaigos darbuotojai susirinko aktų salėje prisimini ir paminėti šią datą, taip prisidėdami prie Laisvės gynėjų dienai skirtos pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.Nuotraukos

Lietuva, mano sese šviesi!

Mes einame ten, kur tu vedi.

Mes nešėm trispalvę šviesiausiais takais

Ir ėjom senolių pramintais keliais.

Mes bėgom visi į žygdarbį kilnų

Ir nešėm vėliavą į mylimą Vilnių.

Ji plazda aukštoj Gedimino pily.

Ji amžiams pasiliks lietuvių širdy.

Petronėlė Banaitienė